Пісківська громада

Київська область, Бучанський район

Осінній призов-2021

Дата: 07.09.2021 11:16
Кількість переглядів: 1590

Фото без опису

Розпорядженням №128 Бучанської РДА Київської області від 17.08.2021 р  з     01 жовтня  по 31 грудня 2021 року оголошено призов громадян України на строкову військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань України

До призову  підлягають  громадяни, яким до дня відправки у військові частини виповнилося 18 років, а також, громадяни, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

ДРУГЕ ВІДДІЛЕННЯ БУЧАНСЬКОГО РАЙОННОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ (Військомат) смт.Бородянка, вул.Центральна, 294 Тел. (04577) 51345

Відповідно до статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок та військову Службу»

8. Після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову: призовники, яким надійшла повістка відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці;

у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України (71/2021 від 24.02.2021 року).

1. Стаття 65 Конституції України передбачає такий обов’язок громадян України, як захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, а також обов’язок відбувати військову службу відповідно до закону. Згідно з цією статтею громадянин, який підлягає черговому призову на строкову військову службу зобов’язаний з’явитися на призовний пункт, у РТЦК СП, інше місце, позначене в документі, в зазначений час. Невиконання цього обов’язку свідчить про ухилення. Ухилення може здійснюватися різними способами: підробка документів, заподіяння собі тілесних ушкоджень, виїзд із постійного місця проживання, з метою уникнути виконання військового обов’язку тощо.  Всі злочини цієї групи вважаються закінченими з моменту неявки в зазначений документом (повісткою, розпорядженням, наказом)  час прибуття на призовний пункт, районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Стаття 335 Кримінального Кодексу України (далі - ККУ), Ухилення від призову на

строкову військову службу – карається обмеження волі на строк до трьох років.

           2. Об’єкт злочину-порядок комплектування ЗС та інших військових формувань.

            3. Об’єктивна сторона злочину проявляється в ухиленні від призову на строкову військову службу шляхом дії або так званої змішаної бездіяльності.

            Призов на строкову військову службу-це передбачений чинним законодавством України спосіб комплектування   ЗС та деяких інших військових формувань України  (неконтрактний спосіб комплектування).

             Спосіб вчинення злочину, передбачено ст. 335 ККУ, може бути різним, але визначення конкретного способу має значення для правильного визначення моменту закінчення злочину.         

            Так, вказані дії можуть полягати в самоскаліченні, симуляції хвороби, підробленні документів, іншому обмані (скажімо, у доведенні до членів призовної комісії завідомо неправдивих  відомостей про смерть чи тяжку хворобу близького родича тощо або у свідомому замовчуванні яких-небудь відомостей), а так само в прямій відмові від несення обов’язків військової служби.

             При ухиленні шляхом бездіяльності, коли призовник без поважних причин не прибуває у строки, встановлені військовим комісаріатом злочин є закінченим з моменту нез’явлення призовника до призовної дільниці. Поважними причинами нез’явлення у даному випадку         визначені в ч.11 ст.15 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

            4. Суб’єктом злочину є громадянин України, який підлягає черговому призову на  строкову військову службу: призовник у т.ч. такий, що перебуває на тимчасовому обліку у РТЦК СП або без законних підстав не перебуває на військовому обліку взагалі.

           Особа, яка підмовила призовника до самоскалічення, симуляції хвороби, підроблення документів, іншого обману, до прямої відмови віднесення обов’язків військової служби чи до нез’явлення до призовної дільниці, організувала цей злочин, сприяла його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, переховувала призовника, притягується  до відповідальності за ст.ст.27 і 335 ККУ, а за відповідних обставин і за ст.ст121,122,125,130, 133,358, чи 366 ККУ.

           Враховуючи вище вказане, в порядку ст.60 Кримінально процесуального кодексу України відносно громадян, які вчинили кримінальне правопорушення за ст.335 Кримінального кодексу України, для проведення досудового розслідування, матеріали будуть направлені до Відділення поліції №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області та Військову прокуратуру Київського гарнізону. Дані на Вас будуть занесені до «ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ГРОМАДЯН, ЯКІ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД ВИКОНАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБОВЯЗКУ І ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ».

 

ХТО МАЄ ПРАВО НА ВІДСТРОЧКУ

 

Витяг з постанови Кабінету Міністрів України
від 20 січня 2021 р. № 100 ,  Надання відстрочки від призову

У разі наявності права на відстрочку медичний огляд призовників, придатних до військової служби за станом здоров’я, не проводиться. Дані про їх стан здоров’я вносяться до книги протоколів засідань районної (міської) призовної комісії за результатами медичного огляду під час приписки до призовної дільниці або раніше проведеного медичного огляду під час проходження призовної комісії.

75. Призовник, який має право на відстрочку за сімейними обставинами, повинен через районний (міський) військовий комісаріат подати голові районної (міської) призовної комісії заяву про бажання нею скористатися, до якої повинен додати документи, що підтверджують це право.

Відстрочка від призову надається лише в разі, коли відповідними документами достовірно встановлено, що на утриманні призовника перебувають особи, зазначені у пунктах 1 і 2 частини другої статті 17 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, і відсутні інші працездатні особи — громадяни України, які зобов’язані відповідно до законодавства їх утримувати.

Коло осіб, які вважаються непрацездатними, визначається частиною другою статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Документом, що підтверджує статус особи з інвалідністю, є довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ.

Підставою для надання призовнику відстрочки від призову у зв’язку з наявністю дитини (дітей) є свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства призовника або рішення суду про встановлення батьківства.

Підставою для надання відстрочки від призову призовникам, які мають дитину з інвалідністю, є свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства призовника (рішення суду про встановлення батьківства) та довідка до акта огляду лікарсько-консультативною комісією за формою, затвердженою МОЗ.

Підставою для надання відстрочки від призову призовникам, які мають дружину з інвалідністю, є свідоцтво про шлюб та довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ.

Підставою для надання відстрочки від призову призовнику у зв’язку з вагітністю дружини є свідоцтво про шлюб та медична довідка закладу охорони здоров’я про вагітність дружини, посвідчена головним лікарем закладу охорони здоров’я.

Підставою для надання відстрочки від призову призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є витяг із рішення районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної в місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної рад об’єднаної територіальної громади про надання йому статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Зазначена відстрочка надається призовнику не більш як на строк дії цього статусу, визначеного Законом України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (до досягнення ним 23-річного віку).

У разі небажання призовника скористатися правом на відстрочку від призову за сімейними обставинами він подає через районний (міський) військовий комісаріат голові районної (міської) призовної комісії відповідну заяву.

За вказівкою голови районної (міської) призовної комісії військовим комісаром районного (міського) військового комісаріату організується вивчення питання про сімейний стан призовника, результати якого відображаються у висновку за підписом військового комісара. За результатами вивчення питання про сімейний стан призовника районна (міська) призовна комісія виносить остаточне рішення щодо його призову на строкову військову службу або надання відстрочки від призову за сімейними обставинами.

76. Відстрочка від призову за станом здоров’я надається на строк до одного року призовникам, яких визнано під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

Районні (міські) військові комісаріати зобов’язані здійснювати контроль за своєчасним проходженням повторного медичного огляду призовниками, які одержали відстрочку від призову за станом здоров’я.

77. Надання відстрочки від призову для здобуття освіти проводиться на підставі довідки за формою згідно з додатком 20, яка видається закладом освіти.

Призовники, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, подають районному (міському) військовому комісаріату довідку від закладу вищої освіти про проходження цієї підготовки та строк її завершення.

78. Відстрочка від призову для продовження професійної діяльності надається призовникам з числа сільських, селищних і міських голів на строк виконання їх повноважень.

На час виконання депутатських повноважень депутату місцевої ради надається відстрочка від призову на строкову військову службу.

Призовники — педагогічні працівники, основним місцем роботи яких є заклади загальної середньої освіти, — повинні подати районному (міському) військовому комісаріату довідку із структурного підрозділу освіти райдержадміністрації (органу місцевого самоврядування) про місце роботи, посаду та завантаженість на займаній посаді і копію документа про освіту та спеціальність.

Медичні працівники, які працюють у сільській місцевості, повинні подати районному (міському) військовому комісаріату довідку із структурного підрозділу охорони здоров’я місцевої держадміністрації (органу місцевого самоврядування) про місце роботи, завантаженість на займаній посаді та копію документа про медичну освіту.

Призовники з числа священнослужителів подають районному (міському) військовому комісаріату копію документа про закінчення закладу вищої або середньої духовної освіти та довідку щодо перебування на посаді в релігійній організації, що діє за статутом (положенням), зареєстрованим в установленому порядку.

Призовники, які мають перший науковий ступінь доктор філософії
(кандидат наук), доктор мистецтв, доктор наук, повинні подати районному (міському) військовому комісаріату відповідний документ про отриманий науковий ступінь та довідку з підприємства (установи, організації) стосовно роботи за посадою відповідно до групи спеціальностей галузі знань, з якої присуджено науковий ступінь.

Підставою для надання відстрочки від призову резервісту є контракт про проходження особою служби у військовому резерві та засвідчений витяг з наказу командира військової частини про його зарахування до військового резерву.

Призовники, які проходять службу в поліції, для надання відстрочки від призову подають районному (міському) військовому комісаріату засвідчений витяг з наказу про призначення на посаду поліцейського.

 Призовники з числа осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту подають районному (міському) військовому комісаріату засвідчений витяг з наказу про прийняття на службу цивільного захисту.

79. Підставою для надання відстрочки від призову особі, якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь