Пісківська громада

Київська область, Бучанський район

Інформація про виконання бюджету за 2021 рік

Дата: 13.01.2022 16:40
Кількість переглядів: 347

Інформація про виконання бюджету селищної територіальної громади за 2021 рік

За 2021 рік  до загального фонду бюджету селищної територіальної громади ( без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 59377,6 тис.грн., що становить 100,0 відсотка до затвердженого плану на 2021 рік.

До бюджету селищної територіальної громади надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 2060,7 тис.грн., що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на звітуємий термін.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

  • освітню субвенцію в обсязі 25786,4 тис.грн., що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на 2021 рік.

 

Також, з обласного бюджету отримано:

 

  • субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 652,6 тис.грн.;
  • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 85,8 тис.грн.;
  • субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 230,3 тис.грн.;
  • субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я в сумі 212,6 тис.грн.;
  • субвенцію за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 30,7 тис.грн.;
  • субвенцію на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов в сумі 629,5 тис.грн.

З бюджету селищної територіальної громади на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування селищних програм спрямовано 80939,3 тис.грн., з яких по галузі «Державне управління» - 12805,3 тис.грн., «Освіта» - 50984,0 тис.грн., «Охорона здоров’я» - 5298,8 тис.грн., «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 2772,7 тис.грн., «Культура і мистецтво» - 1498,5 тис.грн., «Фізична культура та спорт» - 1523,8 тис.грн.

По КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» з бюджету селищної територіальної громади спрямовано 61245,3 тис.грн., по КЕКВ 2230 "Продукти харчування» - 2377,6 тис.грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" – 2841,1 тис.грн. По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам та організаціям)» ( з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я) з бюджету селищної територіальної громади профінансовано 39,8 тис.грн. та 6318,4 тис.грн. відповідно.

 

 

 

 

 

 

Порівняльні дані про фактичні надходження доходів до загального фонду бюджету селищної територіальної громади за 2020-2021 роки

Загальний фонд

Найменування

2020 рік

2021 рік

Уточнений план на період

Фактично надійшло

% виконання від плану на період

Уточнений план на період

Фактично надійшло

(+/-) відхилення до уточненого плану на період

% виконання від плану на період

% за аналогічний період минулого року

Податок та збір на доходи фізичних осіб

29209,4

29723,6

101,8

36116,2

37731,5

1615,3

104,5

126,9

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

0,6

0,6

100,0

0,7

0,8

0,1

114,4

133,3

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

5469,9

5054,3

92,4

6278,5

4477,6

-1800,9

71,3

88,6

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення

3,9

3,9

100,0

3,6

3,5

-0,1

98,0

89,7

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

89,4

177,4

198,4

132,6

152,7

20,1

115,2

86,1

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

352,9

621,4

176,1

505,1

518,8

13,8

102,7

83,5

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

819,9

1101,4

134,3

1411,1

1292,0

-119,1

91,6

117,3

Податок на майно

7972,7

8098,7

101,6

9289,0

9238,3

-50,8

99,5

114,1

Туристичний збір

3,0

3,0

100,0

 

4,6

4,6

 

153,3

Єдиний податок

4863,4

4979,3

102,4

5586,2

5821,5

235,2

104,2

116,9

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

3,4

5,9

173,5

 

 

 

 

 

Адміністративні штрафи та інші санкції

 

 

 

 

47,3

47,2

 

 

Плата за надання адміністративних послуг

48,4

38,4

79,3

55,6

82,3

26,8

148,2

214,3

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

4,9

6,4

130,6

5,6

6,4

0,7

113,1

100

Державне мито

0,7

0,2

28,6

0,1

0,1

 

100,0

50,0

Інші надходження

511,7

402,6

78,7

1,0

0,2

-0,8

18,7

0,05

Разом загальний фонд

49354,2

50217,1

101,7

59385,3

59377,6

-7,7

100,0

118,2

 

 

 

 

 

 

Порівняльні дані про фактичні надходження доходів до спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади за 2020-2021 роки

Загальний фонд

Найменування

2020 рік

2021 рік

Уточнений план на період

Фактично надійшло

% виконання від плану на період

Уточнений план на період

Фактично надійшло

(+/-) відхилення до уточненого плану на період

% виконання від плану на період

% за аналогічний період минулого року

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року

 

 

 

 

3,6

3,6

 

 

Екологічний податок

167,9

193,3

115,1

192,7

174,6

-18,1

90,6

90,3

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

 

28,2

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

 

 

 

 

1,0

1,0

 

 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

1667,1

1126,4

67,6

2381,6

1104,3

-1277,2

46,4

98,0

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

3070,3

3085,5

100,5

 

1949,5

1949,5

 

63,2

Разом спеціальний фонд

4905,3

4433,4

90,4

2574,3

3233,0

658,7

125,6

72,9

 

 

Виконання бюджету селищної територіальної громади за 2021 рік в порівнянні з 2020 роком

 

Найменування показника

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Фактичне виконання за 2020 р

Затверджено розписом на 2021 рік з урахуванням змін

Фактичне виконання за 2021 р

Відсоток виконання до відповідного періоду минулого року

Фактичне виконання за 2020 р

Затверджено розписом на 2021 рік з урахуванням змін

Фактичне виконання 2021 р

Відсоток виконання до відповідного періоду минулого року

ВИДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне управління

9002,9

13426,1

12805,3

142,2

69,4

286,6

233,3

336,2

Освіта

41914,4

57157,9

50984,0

121,6

11705,2

4881,0

4523,7

38,6

Охорона здоров’я

3747,2

5415,9

5298,8

141,4

309,0

554,0

245,7

79,5

Соціальний захист та соціальне забезпечення

2649,2

2917,9

2772,7

104,7

1,4

655,6

640,0

б.100

Культура і мистецтво

1464,0

1569,6

1498,6

102,4

290,4

7,3

123,0

42,3

Фізична культура і спорт

1585,0

1588,4

1523,8

96,1

 

 

 

 

Житлово-комунальне господарство

2936,8

4001,0

3877,4

132,0

296,0

3174,0

3805,7

1285,7

Економічна діяльність, в т.ч.

992,7

475,1

454,8

45,8

693,6

1911,5

1858,0

267,9

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

92,0

59,0

55,0

59,8

 

 

 

 

Будівництво та регіональний розвиток

162,3

 

 

 

495,0

50,0

 

 

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

584,2

400,0

399,8

68,4

198,6

101,5

98,0

49,3

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю

154,2

16,1

 

 

 

1760,0

1760,0

 

Інша діяльність , в т.ч.

2013,1

1246,6

1237,9

61,5

52,1

538,7

 

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

43,0

 

 

 

 

 

 

 

Громадський порядок та безпека

1970,1

1246,6

1237,9

62,8

 

16,0

 

 

Охорона навколишнього природного середовища

 

 

 

 

52,1

522,7

 

 

Резервний фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжбюджетні трансферти

1839,8

486,1

486,0

26,6

1313,3

254,8

174,7

13,3

Разом видатків

68145,1

88284,6

80939,3

118,8

14730,4

12263,5

11604,1

78,8

 

 

 

Фінансовий відділ

Пісківської селищної ради


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь