Пісківська громада

Київська область, Бучанський район

УВАГА! Пісківська селищна рада оголошує про початок громадських обговорень та проведення громадських слухань по Мигалківському ліцею

Дата: 24.04.2023 17:56
Кількість переглядів: 1048

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення громадського обговорення

щодо проєкту рішення про зміну найменування та типу закладу загальної середньої освіти Пісківської селищної ради

 

Найменування організатора громадського обговорення: Пісківська селищної рада.

Тема обговорення: врахування думки жителів с.Мигалки та жителів Пісківської територіальної громади щодо рішення про зміну найменування та типу закладу загальної середньої освіти Мигалківського ліцею (07821, Київська область, Бучанський район, с.Мигалки, вул. Покровська,1) з 01 вересня 2024року.

Нормативне забезпечення:

Стаття 143 Конституції України. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого  самоврядування утворюють,  реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Стаття 103 Бюджетного кодексу України. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти:

  • початкові школи,
  • гімназії ( крім дошкільних підрозділів у таких закладах),
  • ліцеї.

Стаття 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Реорганізація або ліквідація навчальних закладів  комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Стаття 25 Закону України «Про освіту». Засновник закладу освіти зобов’язаний у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжувати навчання на відповідному рівні освіти.

Стаття 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти.

Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.

Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

Ліцеї можуть бути утворені та здійснювати освітню діяльність за умови дотримання вимог цього Закону, ліцензійних умов та положення про ліцей, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника.

Стаття 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

  • початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;
  • гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;
  • ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа, або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи. Як виняток, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

Мета проведення обговорення. Освітня галузь Пісківської територіальної громади потребує приведення у відповідність до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Відповідно до пп.13 п.3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом. Таким чином, установчі документи, зокрема Статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.

Станом на 01.05.2023 року на території Пісківської селищної ради  функціонують 3 заклади загальної середньої освіти, які ліцензовані на надання освітніх послуг І-ІІІ рівнів освіти та 1 заклад загальної середньої освіти, який ліцензований на надання освітніх послуг ІI-ІІІ рівнів освіти.

Відповідно до Програми оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти на території Пісківської селищної ради на 2022-2024 роки станом на 01 вересня 2024 року, здобуття освіти на І - ІІ рівнях загальної середньої освіти забезпечуватимуть Тетерівська гімназія імені Ніни Сосніної Пісківської селищної ради (зі структурними підрозділами гімназія та початкова школа), Пісківська гімназія (зі структурними підрозділами гімназія, початкова школа та закладом дошкільної освіти)  та Мигалківська гімназія (зі структурними підрозділами гімназія, початкова школа та закладом дошкільної освіти).

Здобуття повної загальної середньої освіти забезпечуватиме Ліцей «Лідер» з забезпеченням підвезення учнів 10-12 класів на території Пісківської селищної ради.

Основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, що передбачена на оплату праці та нарахування на заробітну плату педагогічних працівників ЗЗСО є розрахункова наповнюваність класів, що визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання.

Кількість дітей, що здобувають освіту станом на квітень 2023року в Мигалківському ліцеї складає 145 учнів.

Назва закладу

1 кл

2 кл

3 кл

4 кл

5 кл

6 кл

7 кл

8 кл

9 кл

10 кл

11 кл

Мигалківський ліцей

17 учнів

9 учнів

15 учнів

14 учнів

17 учнів

9  учнів

8 учнів

21 учнів

12 учнів

14 учнів

9 учнів

Також, ще раз зазначимо, що відповідно до ст. 35. ЗУ «Про повну загальну середню освіту» заклади освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти діляться на наступні:

  • початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;
  • гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;
  • ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії. За рішенням засновника початкова школа, гімназія може включати дошкільний підрозділ, за умови його розміщення в окремій будівлі або відокремленому приміщенні з окремими входом/виходом і територією для вихованців дошкільного підрозділу.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи. За рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти та, як виняток, здобуття початкової освіти. Отже, до складу ліцею не може входити дошкільний підрозділ, тобто садочок, що є дуже важливим аспектом для населення села Мигалок.

Розпорядник коштів, керуючись пунктом 28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого КМУ від 28.02.2002 року №228, встановлює, що витрати повинні бути приведені у відповідність з бюджетними асигнуваннями. Надмірні витрати на утримання ЗЗСО позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток шкіл, щоб забезпечити більш високу якість освітніх послуг.

Створення об'єднаної громади надало жителям нашого села можливість для формування ефективної системи управління освітньою сферою, яка в кінцевому рахунку допоможе підвищити якість освітніх послуг і заощадити кошти громади.

Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення якісних освітніх потреб учнів та вихованців. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів та їх батьків.

Отже, можливим варіантом вирішення даного питання щодо перспективного планування спроможної освітньої мережі на території Пісківської селищної ради пропонується на розгляд та громадське обговорення наступне:

  1. Відповідно до вищеперерахованих Законів провести зміну найменування та типу закладу загальної середньої освіти Мигалківського ліцею засновником якого є Пісківська селищна рада на Мигалківську гімназію

Формат проведення громадського обговорення: до участі в обговоренні запрошуються всі мешканці Пісківської селищної ради та жителі с.Мигалки 1 червня 2023 року, що пройде на базі Мигалківського ліцею (в приміщенні Мигалківського будинку культури) у форматі громадських слухань.

Склад робочої групи з організації проведення громадського обговорення проєкту рішень щодо зміни найменування та типу закладу загальної середньої освіти Мигалківського ліцею буде утворено додатковим розпорядженням.

Свої зауваження та пропозиції просимо подавати з 8.00 - 17.00год з 01 травня 2023 року по 31 травня 2023 року. Пропозиції, розповсюджені через соцмережі, до уваги прийматися не будуть.

Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора  громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення:

            Відділ освіти Пісківської селищної ради, що знаходиться за адресою вул. Шкільна,  33д, смт. Пісківка, Бучанського району, Київської області, електронна пошта: osvitagromadu@ukr.net, тел. 098-327-47-00.

            Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – начальник відділу освіти Пісківської селищної ради Боряк Анатолій Петрович, тел. 063-724-79-82.

            Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Пісківської селищної ради.

 Зверніть увагу, що учасникам громадських обговорень необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу та містить відомості про місце її проживання (реєстрації), захисну маску, дотримуватись соціальної дистанції, інших протиепідемічних заходів.

З проектом рішення щодо перейменування навчального закладу можна ознайомитись за посиланням

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь