Пісківська громада

Київська область, Бучанський район

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Пісківської селищної територіальної громади

Дата: 20.11.2023 11:27
Кількість переглядів: 265

Відповідно до пункту 5 статті 13 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" та абзацу сьомого пункту 6 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про житлово-комунальні послуги" Виконавчий комітет Пісківської селищної ради оголошує про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Пісківської селищної територіальної громади (надалі - конкурс). Конкурс проводиться згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку» від 13.06.2016р. № 150, рішення Виконавчого комітету Пісківської селищної ради від 03 листопада 2023 року № 149 «Про затвердження персонального складу конкурсної комісії та Положення про конкурсну комісію для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Пісківської селищної територіальної громади», рішенням Виконавчого комітету Пісківської селищної ради від 14 листопада 2023 року № 162 «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Пісківської селищної територіальної громади».

Найменування та місцезнаходження організатора конкурсу 

Виконавчий комітет Пісківської селищної ради (07820, Київська обл., Бучанський р-н, смт Пісківка, вул. Дачна, буд. 66).

Прізвище, посади та номери контактних телефонів осіб (особи), уповноважених (ної) здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу.

Секретар комісії – начальник відділу правового забезпечення та кадрової роботи, Родак Артем Анатолійович, телефон (04577) 3-32-22.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій

 • Ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону Україні «Про житлово- комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м2 загальної площі багатоквартирного будинку;

 • Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;

 • Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

 • Фінансова спроможність учасника конкурсу;

 • Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

На виконання п. 1 Розділу III Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, для участі у конкурсі учасники конкурсу подають його організатору заяву, у якій зазначають:

 • фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

 • юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця).

У цій же заяві, суб’єкт господарювання, який планує взяти участь у конкурсі повинен зазначити про свій намір взяти участь у конкурсі.

З моменту отримання такої заяви, суб’єкт господарювання набуває статусу «учасника конкурсу».

Крім того, у відповідності до п. 7 Розділу II Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, суб’єкт господарювання у цій заяві зазначає спосіб надання йому конкурсної документації: наручно (із зазначенням відповідного номеру телефону для зв’язку з метою інформування про можливість отримання конкурсної документації); засобами електронної пошти (із зазначенням відповідної адреси електронної пошти); засобами поштового зв’язку (із зазначенням адреси, на яку необхідно направити конкурсну документацію) тощо.

У випадку, якщо у заяві не зазначено спосіб надання конкурсної документації, вважається, що такий учасник конкурсу не має необхідності в отриманні конкурсної документації і має намір звернутися для її отримання, шляхом написання окремої заяви.

Перелік документів, що подаються учасником конкурсу у складі конкурсної пропозиції для їх оцінювання:

 1. засвідчені документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - юридичної особи), або засвідчені документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця) (з 01 січня 2019 року).

Таким документом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання професійної атестації за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”» від 28.11.2018 № 1010 є відповідний кваліфікаційний сертифікат, а також документ, що підтверджує трудові відносини працівника із вказаним сертифікатом з учасником конкурсу.

 1. засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;

 2. засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи - учасника конкурсу;

 3. засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період, а також копія проміжної фінансової звітності за всі періоди поточного року;

 4. оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, що підтверджує здійснення учасником конкурсу економічної діяльності сфері управління нерухомим майном;

 5. засвідчена учасником конкурсу копія витягу з реєстру платників ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ);

 6. засвідчена учасником конкурсу копія витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);

 7. засвідчена учасником конкурсу копія декларації платника єдиного податку за останній звітний період (якщо у часник є платником єдиного податку);

 8. оригінал довідки учасника у довільній формі про: фінансову спроможність чи наявність коштів, необхідних для надання послуги з управлінні у повному обсязі не менше одного місяця. з наданням підтверджуючих документів;

 9. оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, по містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою з наданням засвідчених копій підтверджуючих документів;

 10. оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про розміщення адміністративних та виробничих приміщень учасника, засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу;

 11. оригінал довідки довільної форми, яка містить інформацію про наявний персонал відповідної кваліфікації та досвіду, який буде залучатись для надання послуг з управління багатоквартирним будинком із наданням підтверджуючих документів, наприклад: накази про призначення, копії трудових книжок працівників та інших документів, що пов’язують конкретного працівника із його роботою у учасника конкурсу з/або урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців;

 1. довідка із наступним текстом, який зазначається в обов’язковому порядку: "Учасник конкурсу гарантує, що в порядку, визначеному Законом України “Про захист персональних даних” та іншими актами законодавства України усі фізичні особи, персональні дані про яких наведено у конкурсній пропозиції (включаючи їх прізвища, імена, по батькові, паспортні дані, реєстраційні номери облікових карток платників податків, притягнення чи не притягнення до встановленої законом відповідальності тощо) надали письмову згоду та дозвіл на використання їх персональних даних, включаючи дії щодо їх обробки (в т.ч. збирання, зберігання і поширення) цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання повного права обробки цих персональних даних Організатором конкурсу з метою проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Пісківської селищної територіальної громади в обсягах і в порядку, визначеному чинним законодавством України, а також були письмово проінформовані про використання їх персональних даних у такий спосіб.

Суть зазначеної довідки полягає у тому, що учасник конкурсу підтверджує організатору конкурсу, що всі документи, які надаються в рамках конкурсної пропозиції, надаються з отриманням згоди на обробку персональних даних з боку конкретного працівника учаснику конкурсу. Таким чином, учасник конкурсу надає єдину довідку із вказаним текстом і немає необхідності долучати до складу конкурсної пропозиції згоду на обробку персональних даних від кожного окремого працівника.

Учасник має право звузити перелік персональних даних, що викладено у довідці (у дужках), що передбачена цим пунктом, лише у випадку фактичного ненадання такої інформації у складі своєї конкурсної пропозиції. У випадку, якщо Учасник надасть у складі конкурсної пропозиції відповідну інформацію (наприклад ідентифікаційний код працівника Учасника), але про неї не буде зазначено у довідці, що передбачена цим пунктом, це буде розцінено як ненадання відповідної довідки із настанням відповідних наслідків.

 1. обгрунтовані розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Кожна довідка повинна містити номер та дату документу із обов’язковим підписом керівника або уповноваженої особи. У випадку, якщо учасник конкурсу використовує у своїй діяльності печатку, тоді кожна довідка повинна містити у тому числі відбиток печатки.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово комунального господарства рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо)

Дата огляду обєктів конкурсу та доступу до них

Доступ до Об’єкту конкурсу (група будинків) та огляд будинків буде проводитись з 04.12.2023 року по 08.12.2023 року з 09:00 до 15:00 години.

Учасники конкурсу, що бажають взяти участь у огляді об’єктів конкурсу, повідомляють про це секретаря конкурсної комісії не пізніше ніж за день до огляду.

Інформація про наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом 01.11.2023 року становить:по об’єкту конкурсу (група будинків) становить 980 392,91 грн.

Фото без опису

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь